ផ្ទះ > ព័ត៌មាន > ព័ត៌មានឧស្សាហកម្ម

វិធីត្រឹមត្រូវក្នុងការជ្រើសរើសទីតាំងទូរសព្ទដៃ

2023-09-06

ជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទចល័តយ៉ាងទូលំទូលាយ របៀបជ្រើសរើស កអ្នកកាន់ទូរស័ព្ទដៃដែលសាកសមនឹងអ្នកបានក្លាយជាប្រធានបទនៃការពិភាក្សាក្នុងចំណោមមនុស្ស។ តាមការពិត យើងអាចពិចារណាជាចម្បងលើទិដ្ឋភាពពីរខាងក្រោម។

1. សម្ភារៈ និងគុណភាព៖ សម្ភារៈ និងគុណភាពរបស់អ្នកកាន់ទូរសព្ទដៃប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ទៅលើស្ថេរភាព និងភាពធន់របស់វា។ អ្នកកាន់ទូរស័ព្ទដៃដែលមានគុណភាពខ្ពស់ជាធម្មតាត្រូវបានផលិតពីវត្ថុធាតុដើមដែលមានកម្លាំងខ្លាំងដូចជាអ្នកកាន់ទូរស័ព្ទអាលុយមីញ៉ូមជាមួយនឹងរចនាសម្ព័ន្ធស្ថេរភាពនិងវាយនភាពល្អ។

2. ទំហំ និងទម្ងន់៖ ទំហំ និងទម្ងន់របស់អ្នកកាន់ទូរសព្ទដៃក៏ជាកត្តាដែលត្រូវយកមកពិចារណាផងដែរ ជាពិសេសគឺត្រូវយកតាមខ្លួន។ ជ្រើសរើសអ្នកកាន់ទូរសព្ទដែលមានទំហំល្អ និងទម្ងន់ស្រាល ដែលងាយស្រួលយកតាមខ្លួន និងប្រើប្រាស់។


We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept